2109400833 6932212991 Λάμπρου Κατσώνη 68 - 70, Καλλιθέα, Αθήνα iliadisdiamantis@gmail.com
hero image

 

Κατηγορία D
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του. (Για την κατηγορία D1 το 21o).


ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:

Κατηγορία D1:
 Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά μέχρι 16 επιβατών, εκτός του οδηγού, μέγιστου μήκους 8 m.

Κατηγορία D: Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας D1 και D επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

  2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
  Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 
  Δίπλωμα αυτοκινήτου
 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
15 των 45 λεπτών
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
6 των 45 λεπτών, αν είστε κάτοχος C1 ή C και κάνετε επέκταση σε D ή D1
2 των 45 λεπτών, αν είστε κάτοχος D1 και κάνετε επέκταση σε D
 
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Κατηγορία DE
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. (Για την κατηγορία D1E το 18o).


ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:

Κατηγορία D1E: Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας D1 και ρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg.

Κατηγορία DE: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία D και από ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

  2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
  Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας 
  Δίπλωμα αυτοκινήτου
 

ΠΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ
Δεν απαιτούνται
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
10 των 45 λεπτών
 
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ